Razpored obveznega letnega cepljenja psov proti steklini po naseljih za leto 2024

Tudi letos Veterina Novo mesto organizira cepljenje psov proti steklini po naseljih. Cepljenje lahko seveda opravite tudi v naši ambulanti v Novem mestu (tel. 07 393 47 51) vsak delavnikl od 7.00 do 19.00 ure, ob sobotah pa od 7.00 do 11.00 ure ali v Žužemberku (tel. 07 / 308 73 19) vsak delavnik od 7.00 do 8.00 ure.

Cena cepljenja je 34,52€ z DDV.

Pri cepljenju imejte s seboj EMŠO lastnika psa, ki je obvezen podatek v Centralnem registru psov. Za cepljenje in čipiranje mladičev je obvezen podatek tudi poreklo matere (številka čipa). Strošek odjave psa pa je 11,09€.

Za več informacij pokličite na številko 07/393 47 40 (Novo mesto) ali 07/308 73 19 (Žužemberk, med 7.00 in 8.00 uro) oz. nas kontaktirajte preko e-pošte ali obrazca na strani kontakt.

UraPonedeljek, 4. marec 2024
 8.00Drska
 8.15Srebrniče
 8.30Zalog
 9.00Potok
 9.30Prapreče
10.00Doljne Mraševo
10.15Gornje Mraševo
10.30Veliki Podljuben
11.00Petane
11.15Mali Podljuben
11.30Vrh pri Ljubnu
11.45Potok (Volavče)
12.00Irča vas
UraTorek, 5. marec 2024
 8.00Groblje
 8.15Cegelnica
 8.30Češča vas
 9.00Prečna
 9.30Podgora
 9.45Dolnja Straža
10.15Hruševec
10.45Gornja Straža
11.30Dolenje Polje
11.45Gorenje Polje
12.00Gabrje pri Soteski
UraSreda, 6. marec 2024
 8.00Soteska
 8.30Drenje
 8.45Loška vas
 9.00Podhosta
 9.15Meniška vas
 9.45Suhor
10.00Obrh
10.15Podturn
11.00Kočevske Poljane
11.15Občice
11.30Stare Žage
11.45Sela pri Dolenjskih Toplicah
12.00Dolenjske Toplice
UraČetrtek, 7. marec 2024
 8.00Jurka vas
 8.30Vavta vas
 9.00Drganja sela
 9.30Rumanja vas
 9.45Dolenje Gradišče (Dolenjske Toplice)
10.10Dolenje Sušice
10.45Bušinec
11.00Selišče
11.30Gorenje Sušice
11.45Verdun
12.00Dobindol
12.15Uršna sela (zadružni dom)
UraPetek, 8. marec 2024
 8.00Šmihel
 8.15Šmihel – Romsko naselje
 8.30Škrjanče
 8.45Boričevo
 9.00Birčna vas
 9.30Uršna sela (vas)
10.00Laze
10.30Ruperč Vrh
10.45Stranska vas
11.15Lakovnice
11.45Rakovnik
12.00Rajnovšče
UraPonedeljek, 11. marec 2024
 8.00 Krka
 8.15 Žabja vas
 8.30 Gotna vas      
 8.45 Črmošnjice (Akrobat)
 9.00 Doljna Težka Voda
 9.15 Gornja Težka Voda
10.00 Koroška vas (Nova gora)
10.15 Jurna vas
10.30 Koroška vas
11.00 Pristava
11.15 Mihovec
11.45 Podgrad
12.00 Konec
12.15 Vinja vas
UraTorek, 12. marec 2024
 8.00Mali Cerovec
 8.15Veliki Cerovec
 8.30Iglenik
 8.45Vrhe
 9.00Dolž
10.00Zajčji Vrh
10.15Mali Orehek
10.30Veliki Orehek
10.45Stopiče
11.15Plemberk
11.30Verdun
11.45Šentjošt
12.00Črmošnjice (gostilna)
UraSreda, 13. marec 2024
 8.00Vel. Cikava
 8.15Smolenja vas
 8.30Mali Slatnik
 9.00Petelinjek
 9.15Potov Vrh
 9.30Križe
10.00Vel. Slatnik
10.30Hrib pri Orehku
10.45Hrušica
11.15Pangrč Grm
11.45Gabrje
12.30Jugorje
UraČetrtek, 14. marec 2024
 8.00Mačkovec- mlin
 8.15Bajnof
 8.30Trška gora – Krkin hram
 9.00Otočec
 9.15Dolenja vas
 9.30Žihovo selo
10.00Ratež
10.30Male Brusnice
10.45Velike Brusnice
11.15Leskovec
11.30Dolenji Suhadol
12.00Gorenji Suhadol
12.30Gumberk
UraPetek, 15. marec 2024
 8.00Kuzarjev Kal
 8.15Šranga
 8.30Jablan
 9.00Vrhovo
 9.15Goriška vas
 9.30Golobinjek
 9.45Gorenji Podboršt
10.00Dolenji Podboršt
10.15Malenska vas
10.30Mali Vrh
10.45Rogovila
11.00Češence
11.30Dolenji Globodol
11.45Srednji Globodol
12.00Gorenji Globodol
12.30Jordankal
UraPonedeljek, 18. marec 2024
  8.00Mirna Peč
  8.15Biška vas
  8.30Jelše
  9.00Vrhpeč
  9.30Mirna Peč – postaja
10.15Veliki Kal
10.45Mali Kal
11.00Mali Kal – Dobje
11.15Dolenja vas pri Mirni peči
11.30Hrastje pri Mirni peči
11.45Poljane pri Mirni peči
12.15Čemše
12.30Šentjurij
12.45Hmeljčič
UraTorek, 19. marec 2024
 8.00Dolenje Kamenje
 8.15Gorenje Kamenje
 8.30Dolenje Karteljevo
 8.45Gorenje Karteljevo
 9.00Globočdol
 9.15Selo
 9.45Ždinja vas (gasilski dom)
10.30Ždinja vas (Kamen Vrh)
10.45Velika Bučna vas
11.00Dolenje Kamence
11.30Gorenje Kamence
11.45Daljni Vrh
12.15Hudo
12.30Muhaber
12.45Potočna vas
UraSreda, 20. marec 2024
 8.00Lešnica
 8.15Jelše pri Otočcu
 8.30Črešnjice
 8.45Dolenje Grčevje
 9.00Herinja vas
 9.15Paha
 9.30Vrh pri Pahi
10.00Štravberk
10.30Žaloviče
11.00Koglo
11.15Sela pri Zburah
11.30Radovlja
12.00Gorenja vas pri Šmarjeti
12.15Šmarjeta
12.45Brezovica
UraČetrtek, 21. marec 2024
 8.00Lutrško Selo
 8.15Gorenje Kronovo
 8.30Dolenje Kronovo
 9.00Bela Cerkev
 9.30Družinska vas
10.00Strelac
10.15Orešje (Vašnce)
10.45Vinica
11.15Šmarješke Toplice (Prinovec)
11.30Šmarješke Toplice (Vdovč)
12.00Šmarješke Toplice (Zoran)
12.30Brezje – Romsko naselje
13.00Veterina Novo mesto
UraPetek, 22. marec 2024
  8.00Klevevž
  8.15Čelevec
  8.30Zalog
  9.00Zbure
  9.30Male Poljane
  9.45Velike Poljane
10.15Klenovik
10.45Zagrad
11.15Goriška vas
11.30Zloganje
12.00Gorenje Dole
12.15Dolenje Dole
12.45Jelendol
UraPonedeljek, 25. marec 2024
 8.00Stranje
 8.15Tomažja vas
 8.30Dobruška vas
 8.45Dol. Stara vas
 9.15Osrečje
10.15Škocjan
10.45Stara Bučka
11.00Hrastulje
11.15Zavinek
11.30Grmovlje
12.00Hudenje
12.15Čučja Mlaka
12.30Dobrava
UraTorek, 26. marec 2024
 8.00Dolenje Mokro Polje
 8.30Polhovica
 8.45Pristava
 9.00Gorenje Mokro Polje
 9.15Zapuže
 9.30Tolsti vrh
10.00Orehovica
10.30Gorenja Stara vas
11.00Loka
11.15Gorenji Maharovec
11.45Dolenji Maharovec
12.00Gorenje Gradišče
UraSreda, 27. marec 2024
 8.00Čadraže
 8.15Gorenja Gomila
 8.30Prapreče
 8.45Dolenje Gradišče
 9.15Gorenja Brezovica
9.45Vrh
10.00Dobravica
10.15Razdrto
10.45Šmalčja vas
11.15Mihovica
11.45Roje
12.00Drama
UraČetrtek, 28. marec 2024
 8.00Hrvaški Brod
 8.15Zameško
 8.30Mršeča vas
 8.45Čisti Breg
 9.00Šentjakob
 9.15Groblje
10.00Ostrog
10.15Gruča
10.30Ledeča vas
10.45Brezje
11.00Imenje
11.15Dolenja Stara vas
12.00Šentjernej
UraPetek, 29. marec 2024
 8.00Cerovi Log
 8.15Mihovo
 8.30Gorenje Vrhpolje
 9.00Dolenje Vrhpolje
 9.15Žvabovo
 9.30Šmarje
10.00Dolenja Brezovica
10.45Vratno
11.00Sela
11.30Javorovica
12.00Veliki Ban
12.15Vrbovce
12.30Volčkova vas
UraTorek, 2. april 2024
  8.00Brezova Reber
  8.30Veliki Lipovec
  9.00Ajdovec
  9.30Podlipa
10.00Srednji Lipovec
10.30Trebča vas
10.45Sadinja vas
11.00Vinkov Vrh
11.30Dvor
12.15Gornji Kot
12.30Dolnji Kot
UraSreda, 3. april 2024
 8.00Stavča vas
 8.30Lašče
 9.00Lopata
 9.30Sela pri Hinjah
 9.45Vrh pri Hinjah
10.15Visejec
10.45Ratje
11.15Prevole
11.30Žvirče
12.00Pleš
12.15Hinje
UraČetrtek, 4. april 2024
 8.00Podgozd
 8.30Jama
 9.00Veliko Lipje
 9.15Malo Lipje
 9.30Gradenc
10.00Plešivica
10.30Budganja vas
11.00Žužemberk – desni breg
12.00Zafara
12.30Žužemberk – levi breg
UraPetek, 5. april 2024
 8.00Prapreče
 8.30Vrhovo
 8.45Gornji Križ
 9.15Šmihel
 9.45Klečet
10.00Drašča vas
10.30Dešeča vas
11.00Cvibelj
11.30Reber
12.00Zalisec

a
Instagram feed