Zahteve glede posedovanja psov so se v zadnjih nekaj letih precej spremenile. Danes velja pravilo, da mora biti pes označen, imeti potni list, biti mora registriran in redno cepljen.

Pes mora biti ustrezno označen. Tisti kužki, ki so bili rojeni pred 1.1.2003, nosijo okoli vratu posebne oštevilčene kovinske značke. Žal ta način označevanja ni učinkovit, saj značko zlahka odstranimo ali jo namestimo drugemu psu. Čipiranje je mnogo primernejša metoda, ki se uporablja danes. Kužku pod kožo na vratu vstavimo mikročip, ki nosi zapis za 15-mestno številko. Taka označitev je diskretna, saj številko lahko odčitamo le s posebnim čitalcem. Mikročip je majhna napravica velikosti riževega zrna, sterilno spravljena v posebnem aplikatorju z ostro iglo.

slika-mikrocipaslika cipaprimerjava velikosti

Vsi podatki o lastniku in psu morajo biti vpisani v Potni list za hišne živali. Sem se vpisujejo tudi vsa obvezna in neobvezna zaščitna cepljenja. Kužki, skoteni v Sloveniji dobijo slovenski potni list (rumena knjižica ni več veljavna). Za tiste pse, ki so uvoženi iz držav članic EU in imajo tako evropski potni list je dovoljeno, da tega tudi obdržijo. Vsi ostali potni listi pri nas niso veljavni, zato ob registraciji prejmejo slovenski potni list. Modro knjižico prinesite s seboj na vsa zaščitna cepljenja, potrebovali pa jo boste tudi za prehod meje.

potni listkuza na mizicipiranje psicke

Psa, ki se je skotil v Sloveniji, je treba prijaviti najkasneje do dopolnjenega tretjega meseca starosti. Če kuža že prej zamenja lastnika, ga moramo registrirati tedaj. Veterinar mora psička označiti, registrirati in mu izdati potni list ob prvem cepljenju! Če rejec cepi leglo mladičev proti kužnim boleznim, se vse psičke tudi čipira in registrira na ime rejca. Novi lastniki so dolžni spremeniti lastništvo v 7 dneh po posvojitvi kužka.
Kužka registrira veterinar v ambulanti, vendar je lastnik tisti, ki mora poskrbeti, da je pes prijavljen. Vsi podatki se vnesejo v Centralni register psov. To je računalniški program, kjer so shranjeni podatki o psih iz vse Slovenije. Poleg številke mikročipa, potnega lista, podatkov o rojstvu in opisa psa so v registru še podatki o lastniku, vključno z EMŠO številko. Sproti se vnašajo vsakoletna cepljenja in morebitni ugrizi.
V primeru, da se vaš kuža izgubi, pa ga najditelj pripelje v Zavetišče za živali ali v Veterinarsko ambulanto, se najprej preveri, če je čipiran. Čitalec zazna 15-mestno številko, ki jo vnesemo v računalnik v CRP, kjer dobimo podatke o lastniku in vas obvestimo. V primeru, da pes ni bil čipiran, pa je zgodba drugačna…

Vsako spremembo lastništva mora lastnik v roku 7 dni javiti veterinarski ambulanti z izpolnjenim ustreznim obrazcem. Ko kuža pogine ali ga nekaj dni pogrešamo, se z njegovim potnim listom oglasimo v ambulanti za male živali, kjer naredimo odjavo.

Svetujemo vam, da ob nakupu ali posvojitvi psa zahtevate vse potrebne dokumente in se tako izognete dodatnim stroškom in obveznostim.


Podrobne informacije najdete v zloženki REGISTRACIJA IN IDENTIFIKACIJA PSA ter v knjižici O ODGOVORNEM LASTNIŠTVU PSA, ki jo brezplačno dobite v veterinarski ambulanti.

Katarina Malenšek, dr. vet. med.