CENA CEPLJENJA: 31,42 EUR

 

 

PONEDELJEK – 11.03.2019

 

 

SREDA –13.03.2019

8.00

Drska

 

8.00

Soteska

8.15

Srebrniče

 

8.30

Drenje

8.45

Zalog

 

8.45

Loška vas

9.15

Potok

 

9.00

Podhosta

9.45

Prapreče

 

9.15

Meniška vas

10.15

Dol. Mraševo

 

9.45

Suhor

10.30

Gor. Mraševo

 

10.00

Obrh

10.45

Vel. Podljuben

 

10.15

Podturn

11.15

Petane

 

11.00

Kočevske Poljane

11.30

Mali Podljuben

 

11.15

Občice

11.45

Vrh pri Ljubnu

 

11.30

Stare Žage

12.15

Potok (Volavče)

 

11.45

Sela (D. Toplice)

12.30

Irča vas

 

12.00

Dolenjske Toplice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOREK - 12.03.2019

 

 

ČETRTEK - 14.03.2019

8.00

Groblje

 

8.00

Jurka vas

8.15

Cegelnica

 

8.30

Vavta vas

8.30

Češča vas

 

9.00

Drganja Sela

9.00

Prečna

 

9.30

Rumanja vas

9.30

Podgora

 

9.45

Dol. Gradišče (D. Toplice)

9.45

Dol. Straža

 

10.30

Dol. Sušice

10.15

Hruševec

 

10.45

Bušinec

10.45

Gor. Straža

 

11.00

Selišče

11.30

Dol. Polje

 

11.30

Gor. Sušice

11.45

Gor. Polje

 

11.45

Verdun

12.00

Gabrje pri Soteski

 

12.15

Dobindol

 

 

 

12.30

Uršna sela (zadr. dom)

 

 

 

 

PETEK - 15.03.2019

 

 

TOREK – 19.03.2019

8.00

Šmihel

 

8.00

Mali Cerovec

8.15

Romsko naselje-Šmihel

 

8.15

Veliki Cerovec

8.30

Škrjanče

 

8.30

Iglenik

8.45

Boričevo

 

8.45

Vrhe

9.00

Birčna vas

 

9.00

Dolž

9.30

Uršna sela (vas)

 

10.00

Zajčji Vrh

10.00

Laze

 

10.15

Mali Orehek

10.30

Ruperč Vrh

 

10.30

Veliki Orehek

11.00

Stranska vas

 

10.45

Stopiče

11.30

Lakovnice

 

11.15

Plemberk

12.00

Rakovnik

 

11.30

Verdun

12.15

Rajnovšče

 

11.45

Šentjošt

 

 

 

12.00

Črmošnjice (gostilna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONEDELJEK – 18.03.2019

 

 

SREDA – 20.03.2019

8.00

Krka

 

8.00

Vel. Cikava

8.15

Žabja vas

 

8.15

Smolenja vas

8.30

Gotna vas

 

8.30

Mali Slatnik

8.45

Črmošnjice (Akrobat)

 

9.00

Petelinjek

9.00

Dol. Težka Voda

 

9.15

Potov Vrh

9.15

Gor. Težka Voda

 

9.30

Križe

10.00

Koroška vas (Nova gora)

 

10.00

Vel. Slatnik

10.15

Jurna vas

 

10.45

Hrib pri Orehku

10.30

Koroška vas

 

11.00

Hrušica

11.00

Pristava

 

11.30

Pangrč Grm

11.15

Mihovec

 

12.00

Gabrje

11.45

Podgrad

 

12.45

Jugorje

12.00

Konec

 

 

 

12.15

Vinja vas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETRTEK – 21.03.2019

 

 

PONEDELJEK – 25.03.2019

8.00

Mačkovec- mlin

 

8.00

Mirna Peč

8.15

Bajnof

 

8.15

Biška vas

8.30

Trška gora – Krkin hram

 

8.30

Jelše

9.00

Otočec

 

9.00

Vrhpeč

9.15

Dolenja vas

 

9.30

Mirna Peč – postaja

9.30

Žihovo selo

 

10.15

Veliki Kal

10.00

Ratež

 

10.45

Mali Kal

10.45

Male Brusnice

 

11.00

Mali Kal-Dobje

11.00

Velike Brusnice

 

11.15

Dolenja vas pri Mirni peči

11.30

Leskovec

 

11.30

Hrastje pri Mirni peči

11.45

Dol. Suhadol

 

11.45

Poljane pri Mirni peči

12.15

Gor. Suhadol

 

12.15

Čemše

12.45

Gumberk

 

12.30

Šentjurij

 

 

 

12.45

Hmeljčič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETEK – 22.03.2019

 

 

TOREK – 26.03.2019

8.00

Kuzarjev Kal

 

8.00

Dol. Kamenje

8.15

Šranga

 

8.15

Gor. Kamenje

8.30

Jablan

 

8.30

Dol. Karteljevo

9.00

Vrhovo

 

8.45

Gor. Karteljevo

9.15

Goriška vas

 

9.00

Globočdol

9.30

Golobinjek

 

9.15

Selo

9.45

Gor. Podboršt

 

9.45

Ždinja vas (gas. dom)

10.00

Dol. Podboršt

 

10.30

Ždinja vas (Kamen Vrh)

10.15

Malenska vas

 

10.45

Vel. Bučna vas

10.30

Mali Vrh

 

11.00

Dol. Kamence

10.45

Rogovila

 

11.30

Gor. Kamence

11.00

Češence

 

11.45

Daljni Vrh

11.30

Dol. Globodol

 

12.15

Hudo

11.45

Sred. Globodol

 

12.30

Muhaber

12.00

Gor. Globodol

 

12.45

Potočna vas

12.30

Jordankal

 

 

 

 

 

 

SREDA – 27.03.2019

 

 

PETEK– 29.03.2019

8.00

Lešnica

 

8.00

Klevevž

8.15

Jelše pri Otočcu

 

8.15

Čelevec

8.30

Črešnjice

 

8.30

Zalog

8.45

Dolenje Grčevje

 

9.00

Zbure

9.00

Herinja vas

 

9.30

Male Poljane

9.15

Paha

 

9.45

Velike Poljane

9.30

Vrh pri Pahi

 

10.15

Klenovik

10.00

Štravberk

 

10.45

Zagrad

10.30

Žaloviče

 

11.15

Goriška vas

11.00

Koglo

 

11.30

Zloganje

11.15

Sela pri Zburah

 

12.00

Gor. Dole

11.30

Radovlja

 

12.15

Dol. Dole

12.00

Gorenja vas pri Šmarjeti

 

12.45

Jelendol

12.15

Šmarjeta

 

 

 

12.45

Brezovica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETRTEK - 28.03.2019

 

 

PONEDELJEK – 01.04.2019

8.00

Lutrško Selo

 

8.00

Stranje

8.15

Gor. Kronovo

 

8.15

Tomažja vas

8.30

Dol. Kronovo

 

8.30

Dobruška vas

9.00

Bela Cerkev

 

8.45

Dol. Stara vas

9.30

Družinska vas

 

9.15

Osrečje

10.00

Strelac

 

10.15

Škocjan

10.15

Orešje (Vašnce)

 

10.45

Stara Bučka

10.45

Vinica

 

11.00

Hrastulje

11.15

Šmarješke Toplice (Prinovec)

 

11.15

Zavinek

11.30

Šmarješke Toplice (Vdovč)

 

11.30

Grmovlje

12.00

Šmarješke Toplice (Zoran)

 

12.00

Hudenje

12.30

Romsko naselje-Brezje

 

12.15

Čučja Mlaka

13.00

Veterina Novo mesto

 

12.30

Dobrava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOREK – 02.04.2019

 

 

 

ČETRTEKK – 04.04.2019

8.00

Dol. Mokro Polje

 

8.00

Hrvaški Brod

8.30

Polhovica

 

8.15

Zameško

8.45

Pristava

 

8.30

Mršeča vas

9.00

Gor. Mokro Polje

 

8.45

Čisti Breg

9.15

Zapuže

 

9.00

Šentjakob

9.30

Tolsti vrh

 

9.15

Groblje

10.00

Orehovica

 

10.00

Ostrog

11.00

Gor.Stara vas

 

10.15

Gruča

11.30

Loka

 

10.30

Ledeča vas

11.45

Gor. Maharovec

 

10.45

Brezje

12.00

Dol. Maharovec

 

11.00

Imenje

12.30

Gor.Gradišče

 

11.15

Dol. Stara vas

 

 

 

12.00

Šentjernej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDA - 03.04.2019

 

 

 

PPETEK 05.04.2019

 

8.00

Čadraže

 

8.00

Cerovi Log

8.15

Gor. Gomila

 

8.15

Mihovo

8.30

Prapreče

 

8.30

Gor. Vrhpolje

8.45

Dol. Gradišče

 

9.00

Dol. Vrhpolje

9.15

Gor. Brezovica

 

9.15

Žvabovo

10.15

Vrh

 

9.30

Šmarje

10.45

Dobravica

 

10.00

Dol. Brezovica

11.00

Razdrto

 

10.45

Vratno

11.30

Šmalčja vas

 

11.00

Sela

12.00

Mihovica

 

11.30

Javorovica

12.15

Roje

 

12.00

Veliki Ban

12.45

Drama

 

12.15

Vrbovce

 

 

 

12.30

Volčkova vas

 

 

 

 

 

 

 

 

PONEDELJEK– 08.04.2019

 

 

SREDA– 10.04.2019

8.00

Brezova Reber

 

8.00

Podgozd

8.30

Veliki Lipovec

 

8.30

Jama

9.00

Ajdovec

 

9.00

Veliko Lipje

9.30

Podlipa

 

9.15

Malo Lipje

10.00

Srednji Lipovec

 

9.30

Gradenc

10.30

Trebča vas

 

10.00

Plešivica

10.45

Sadinja vas

 

10.30

Budganja vas

11.00

Vinkov Vrh

 

11.00

Žužemberk- desni breg

11.30

Dvor

 

12.00

Zafara

12.15

Gornji Kot

 

12.30

Žužemberk- levi breg

12.30

Dolnji Kot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOREK – 09.04.2019

 

 

ČETRTEK –11.04.2019

8.00

Stavča vas

 

8.00

Prapreče

8.30

Lašče

 

8.30

Vrhovo

9.00

Lopata

 

8.45

Gor. Križ

9.30

Sela (Hinje)

 

9.15

Šmihel

9.45

Vrh (Hinje)

 

9.45

Klečet

10.15

Visejec

 

10.00

Drašča vas

10.45

Ratje

 

10.30

Dešeča vas

11.15

Prevole

 

11.00

Cvibelj

11.30

Žvirče

 

11.30

Reber

12.00

Pleš

 

12.00

Zalisec

12.15

Hinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepljenje lahko opravite tudi v naši ambulanti (tel.:07/ 393 47 51) vsak delavnik od 7.00 do 19.00 ure, ob sobotah od 7.00 do 11.00 ure.

Pri cepljenju imejte s seboj EMŠO lastnika psa, ki je obvezen podatek v centralnem registru psov. Za cepljenje in čipiranje mladičev je obvezen podatek o poreklu matere.

Odjava psa se zaračunava v vrednosti 10,08€.

Več informacij na tel št.: 07/393 47 40 Novo mesto

07/ 308 73 19 Žužemberk (med 7.00 in 8.00 uro)