RAZPORED OBVEZNEGA LETNEGA CEPLJENJA PSOV PROTI STEKLINI PO NASELJIH ZA LETO 2017

 

Veterina Novo mesto d.o.o., Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto

 

CENA CEPLJENJA: 31,42 eur

 

 

PONEDELJEK – 13.03.2017

 

 

SREDA –15.03.2017

8.00

Drska

 

7.45

Soteska

8.30

Srebrniče

 

8.15

Drenje

9.00

Zalog

 

8.30

Loška vas

9.30

Potok

 

8.45

Podhosta

10.00

Prapreče

 

9.15

Meniška vas

10.30

Dol. Mraševo

 

9.45

Suhor

10.45

Gor. Mraševo

 

10.00

Obrh

11.15

Vel. Podljuben

 

10.15

Podturn

11.45

Petane

 

11.15

Kočevske Poljane

12.15

Mali Podljuben

 

11.45

Občice

12.45

Vrh pri Ljubnu

 

12.15

Stare Žage

13.15

Potok (Volavče)

 

12.45

Sela (D. Toplice)

13.30

Irča vas

 

13.15

Dolenjske Toplice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOREK - 14.03.2017

 

 

ČETRTEK - 16.03.2017

8.00

Groblje

 

7.45

Jurka vas

8.15

Cegelnica

 

8.00

Vavta vas

8.30

Češča vas

 

9.00

Drganja Sela

9.00

Prečna

 

9.45

Rumanja vas

9.30

Podgora

 

10.15

Dol. Gradišče (D. Toplice)

10.00

Dol. Straža

 

10.45

Dol. Sušice

11.15

Hruševec

 

11.15

Bušinec

11.45

Gor. Straža

 

11.30

Selišče

12.30

Dol. Polje

 

11.45

Gor. Sušice

13.00

Gor. Polje

 

12.15

Verdun

13.15

Gabrje pri Soteski

 

12.45

Dobindol

 

 

 

13.15

Uršna sela (zadr. dom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETEK - 17.03.2017

 

 

TOREK – 21.03.2017

7.45

Šmihel

 

7.30

Mali Cerovec

8.15

Romsko naselje-Šmihel

 

7.45

Veliki Cerovec

8.30

Škrjanče

 

8.15

Iglenik

8.45

Boričevo

 

8.30

Vrhe

9.00

Birčna vas

 

9.00

Dolž

9.45

Uršna sela (vas)

 

10.00

Zajčji Vrh

10.45

Laze

 

10.30

Mali Orehek

11.30

Ruperč Vrh

 

10.45

Veliki Orehek

12.00

Stranska vas

 

11.15

Stopiče

12.45

Lakovnice

 

12.00

Plemberk

13.15

Rakovnik

 

12.15

Verdun

13.30

Rajnovšče

 

12.45

Šentjošt

 

 

 

13.00

Črmošnjice (trgovina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONEDELJEK – 20.03.2017

 

 

SREDA – 22.03.2017

7.30

Krka

 

7.30

Vel. Cikava

8.00

Žabja vas

 

8.00

Smolenja vas

8.15

Gotna vas

 

8.30

Mali Slatnik

8.45

Črmošnjice – (Akrobat)

 

9.00

Petelinjek

9.00

Dol. Težka Voda

 

9.30

Potov Vrh

9.30

Gor. Težka Voda

 

10.00

Križe

10.00

Koroška vas (Nova gora)

 

10.30

Vel. Slatnik

10.30

Jurna vas

 

11.00

Hrib pri Orehku

11.00

Koroška vas

 

11.30

Hrušica

11.30

Pristava

 

12.00

Pangrč Grm

12.00

Mihovec

 

12.30

Gabrje

12.30

Podgrad

 

13.30

Jugorje

13.00

Konec

 

 

 

13.15

Vinja vas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETRTEK – 23.03.2017

 

 

PONEDELJEK – 27.03.2017

7.30

Mačkovec- mlin

 

7.30

Mirna Peč

8.00

Bajnof

 

8.15

Biška vas

8.30

Trška gora – Krkin hram

 

8.45

Jelše

9.00

Otočec

 

9.00

Vrhpeč

9.30

Dolenja vas

 

9.30

Mirna Peč – postaja

10.00

Žihovo selo

 

10.15

Veliki Kal

10.30

Ratež

 

10.45

Mali Kal

11.00

Male Brusnice

 

11.00

Mali Kal-Dobje

11.30

Velike Brusnice

 

11.15

Dolenja vas pri Mirni peči

12.15

Leskovec

 

11.45

Hrastje pri Mirni peči

12.30

Dol. Suhadol

 

12.00

Poljane pri Mirni peči

12.45

Gor. Suhadol

 

12.30

Čemše

13.15

Gumberk

 

13.00

Šentjurij

 

 

 

13.30

Hmeljčič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETEK – 24.03.2017

 

 

TOREK – 28.03.2017

7.30

Kuzarjev Kal

 

7.30

Dol. Kamenje

8.00

Šranga

 

7.45

Gor. Kamenje

8.15

Jablan

 

8.15

Dol. Karteljevo

8.45

Vrhovo

 

8.30

Gor. Karteljevo

9.15

Goriška vas

 

9.00

Globočdol

9.45

Golobinjek

 

9.15

Selo

10.15

Gor. Podboršt

 

9.45

Ždinja vas (gas. dom)

10.45

Dol. Podboršt

 

10.30

Ždinja vas (Kamen Vrh)

11.00

Malenska vas

 

10.45

Vel. Bučna vas

11.30

Mali Vrh

 

11.15

Dol. Kamence

11.45

Rogovila

 

11.45

Gor. Kamence

12.00

Češence

 

12.15

Daljni Vrh

12.30

Dol. Globodol

 

12.45

Hudo

12.45

Sred. Globodol

 

13.00

Muhaber

13.00

Gor. Globodol

 

13.15

Potočna vas

13.30

Jordankal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDA – 29.03.2017

 

 

PETEK– 31.03.2017

7.30

Lešnica

 

7.30

Klevevž

8.00

Jelše pri Otočcu

 

8.00

Čelevec

8.30

Črešnjice

 

8.30

Zalog

9.00

Dolenje Grčevje

 

9.00

Zbure

9.30

Herinja vas

 

9.30

Male Poljane

10.00

Paha

 

9.45

Velike Poljane

10.15

Vrh pri Pahi

 

10.15

Klenovik

10.30

Štravberk

 

10.45

Zagrad

11.00

Žaloviče

 

11.15

Goriška vas

11.30

Koglo

 

11.45

Zloganje

11.45

Sela pri Zburah

 

12.30

Gor. Dole

12.00

Radovlja

 

13.00

Dol. Dole

12.30

Gorenja vas pri Šmarjeti

 

13.30

Jelendol

13.00

Šmarjeta

 

 

 

13.30

Brezovica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETRTEK - 30.03.2017

 

 

PONEDELJEK – 03.04.2017

7.30

Lutrško Selo

 

7.30

Stranje

7.45

Gor. Kronovo

 

8.00

Tomažja vas

8.15

Dol. Kronovo

 

8.30

Dobruška vas

8.45

Bela Cerkev

 

9.00

Dol. Stara vas

9.30

Družinska vas

 

9.30

Osrečje

10.00

Strelac

 

10.15

Škocjan

10.15

Orešje (Vašnce)

 

10.45

Stara Bučka

10.45

Vinica

 

11.15

Hrastulje

11.15

Šmarješke Toplice (Prinovec)

 

11.45

Zavinek

11.30

Šmarješke Toplice (Vdovč)

 

12.15

Grmovlje

12.00

Šmarješke Toplice (Zoran)

 

12.45

Hudenje

12.30

Romsko naselje-Brezje

 

13.15

Čučja Mlaka

13.30

Veterina Novo mesto

 

13.30

Dobrava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOREK – 04.04.2017

 

 

 

ČETRTEK – 06.04.2017

7.30

Dol. Mokro Polje

 

7.45

Hrvaški Brod

8.00

Polhovica

 

8.00

Zameško

8.15

Pristava

 

8.30

Mršeča vas

8.45

Gor. Mokro Polje

 

8.45

Čisti Breg

9.15

Zapuže

 

9.00

Šentjakob

9.45

Tolsti vrh

 

9.30

Groblje

10.15

Orehovica

 

10.00

Ostrog

11.15

Gor.Stara vas

 

10.45

Gruča

11.45

Loka

 

11.15

Ledeča vas

12.15

Gor. Maharovec

 

11.45

Brezje

12.45

Dol. Maharovec

 

12.00

Imenje

13.15

Gor.Gradišče

 

12.15

Dol. Stara vas

 

 

 

13.00

Šentjernej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDA - 05.04.2017

 

 

 

PPETEK 07.04.2017

7.30

Čadraže

 

7.45

Cerovi Log

8.00

Gor. Gomila

 

8.15

Mihovo

8.30

Prapreče

 

8.45

Gor. Vrhpolje

9.00

Dol. Gradišče

 

9.15

Dol. Vrhpolje

9.30

Gor. Brezovica

 

9.45

Žvabovo

10.15

Vrh

 

10.00

Šmarje

10.45

Dobravica

 

10.30

Dol. Brezovica

11.15

Razdrto

 

11.00

Vratno

11.45

Šmalčja vas

 

11.30

Sela

12.15

Mihovica

 

12.00

Javorovica

12.45

Roje

 

12.15

Veliki Ban

13.15

Drama

 

12.45

Vrbovce

 

 

 

13.15

Volčkova vas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONEDELJEK– 10.04.2017

 

 

SREDA– 12.04.2017

8.00

Brezova Reber

 

8.00

Podgozd

8.30

Veliki Lipovec

 

8.30

Jama

9.00

Ajdovec

 

9.00

Veliko Lipje

9.45

Podlipa

 

9.15

Malo Lipje

10.15

Srednji Lipovec

 

9.45

Gradenc

10.45

Trebča vas

 

10.00

Plešivica

11.15

Sadinja vas

 

10.30

Budganja vas

11.45

Vinkov Vrh

 

11.00

Žužemberk- desni breg

12.30

Dvor

 

12.00

Zafara

13.00

Gornji Kot

 

12.30

Žužemberk- levi breg

13.15

Dolnji Kot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOREK– 11.04.2017

 

 

ČETRTEK –13.04.2017

8.00

Stavča vas

 

8.00

Prapreče

8.30

Lašče

 

8.30

Vrhovo

9.00

Lopata

 

8.45

Gor. Križ

9.30

Sela (Hinje)

 

9.15

Šmihel

10.00

Vrh (Hinje)

 

9.45

Klečet

10.30

Visejec

 

10.30

Drašča vas

11.00

Ratje

 

11.00

Dešeča vas

11.15

Prevole

 

11.45

Cvibelj

11.30

Žvirče

 

12.15

Reber

12.30

Pleš

 

12.45

Zalisec

12.45

Hinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepljenje lahko opravite tudi v naši ambulanti (tel.:07/ 393 47 51) vsak delavnik od 7.00 do 19.00 ure, ob sobotah od 7.00 do 11.00 ure.

Pri cepljenju imejte s seboj EMŠO lastnika psa, ki je obvezen podatek v centralnem registru psov. Za čipiranje pasjih mladičev pa je obvezen čip matere.

Odjava psa se zaračunava v vrednosti 10,08€.

Več informacij na tel št.: 07/393 47 40 Novo mesto

07/ 308 73 19 Žužemberk (med 7.00 in 8.00 uro)