KO SAMO LJUBEZEN NI DOVOLJ...

S hišnimi ljubljenčki se oglasite v naši ambulanti, kjer opravljamo cepljenja, preglede in zdravljenje bolnih živali. Za pomoč pri diagnostiki imamo med drugim rentgen, ultrazvok in analizator krvi.
Za velike živali oddajte naročilo v tajništvu, veterinar bo žival pregledal na domu. Poleg zdravljenja bolnih živali izvajamo tudi umetne osemenitve domačih živali, vitaminizacijo, preventivna cepljenja ter popis konj.
Naša lekarna pa slovi po pestri in kvalitetni ponudbi hrane, dodatkov in zdravil za živali.
Nahajamo se na Šmarješki cesti 2 v Novem mestu.

Zanimive povezave: Zavetišče Meli, Veterinarska uprava Slovenije

Obvestila

 

 

 

 

 

 

Veterina Novo mesto d.o.o. je prejemnik sredstev iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 in Evropskega sklada za razvoj podeželja

Pod Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 - www.program-podezelja.si

In pod Evropskega sklada za razvoj podeželja - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

 

USPOSABLJANJE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI (DŽ) GOVEDO IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020, ZA LETO 2019

POVZETEK:

Veterina Novo mesto d.o.o. bo v okviru izvedbe javnega naročila štev. 430-161/2019, z dne 18.11.2019 namenjenega »Usposabljanju za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019« izvajala v letu 2020 usposabljanje kmetov za ukrep DŽ GOVEDO. Udeležba na usposabljanjih bo za udeležence brezplačna.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Veterina Novo mesto d.o.o. bo v okviru usposabljanj za UKREP DŽ GOVEDO NA OBMOČJU DOLENJSKE, POSAVJA IN BELE KRAJINE izvajala predavanje »Preventivno zdravstvo govedi«. Usposabljanja se bodo izvajala v obdobju 10.02.2020 – 25.02.2020.

 

CILJ:

Usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020, dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa DŽ (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti ipd.).

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev ukrepa Dobrobit živali, kar pomeni razumevanje pomena dobrobiti živali.

 

 

RAZPORED OBVEZNEGA LETNEGA CEPLJENJA PSOV PROTI STEKLINI PO NASELJIH ZA LETO 2020

pes

CENA CEPLJENJA: 31,42 EUR

 

Cepljenje lahko opravite tudi v naši ambulanti (tel.:07/ 393 47 51) vsak

delavnik od 7.00 do 19.00 ure, ob sobotah od 7.00 do 11.00 ure.

 

Pri cepljenju imejte s seboj EMŠO lastnika psa, ki je obvezen podatek v centralnem

 

registru psov. Za cepljenje in čipiranje mladičev je obvezen podatek o poreklu matere.

 

Odjava psa se zaračunava v vrednosti 10,08€.

 

Več informacij na tel št.: 07/393 47 40 Novo mesto

 

Torek, 26.5.2020 Sreda, 27.5.2020
Ura Lokacija Ura Lokacija
08:00 Mali Cerovec 08:00 Velika Cikava
08:15 Veliki Cerovec 08:15 Smolenja vas
08:30 Iglenik 08:30 Mali Slatnik
08:45 Vrhe 09:00 Petelinjek
09:00 Dolž 09:15 Potov Vrh
10:00 Zajčji Vrh 09:30 Križe
10:15 Mali Orehek 10:00 Veliki Slatnik
10:30 Veliki Orehek 10:45 Hrib pri Orehku
10:45 Stopiče 11:00 Hrušica
11:15 Plemberk 11:30 Pangrč Grm
11:30 Verdun 12:00 Gabrje
11:45 Šentjošt 12:45 Jugorje
12:00 Črmošnjice (gostilna)
Četrtek, 28.5.2020 Petek, 29.5.2020
Ura Lokacija Ura Lokacija
08:00 Mačkovec (mlin) 08:00 Kuzarjev Kal
08:15 Bajnof 08:15 Šranga
08:30 Trška Gora (Krkin hram) 08:30 Jablan
09:00 Otočec 09:00 Vrhovo
09:15 Dolenja vas 09:15 Goriška vas
09:30 Žihovo selo 09:30 Golobinjek
10:00 Ratež 09:45 Gorenji Podboršt
10:45 Male Brusnice 10:00 Dolenji Podboršt
11:00 Velike Brusnice 10:15 Malenska vas
11:30 Leskovec 10:30 Mali Vrh
11:45 Dolenji Suhadol 10:45 Rogovila
12:15 Gorenji Suhado 11:00 Češence
12:45 Gumberk 11:30 Dolenji Globodol
11:45 Srednji Globodol
12:00 Gorenji Globodol
12:30 Jordankal
Ponedeljek, 1.6.2020 Torek, 2.6.2020
Ura Lokacija Ura Lokacija
08:00 Mirna Peč 08:00 Dolenje Kamenje
08:15 Biška vas 08:15 Gorenje Kamenje
08:30 Jelše 08:30 Dolenje Karteljevo
09:00 Vrhpeč 08:45 Gorenje Karteljevo
09:30 Mirna Peč (postaja) 09:00 Globočdol
10:15 Veliki Kal 09:15 Selo
10:45 Mali Kal 09:45 Ždinja vas (gas. dom)
11:00 Mali Kal (Dobje) 10:30 Ždinja vas (Kamen vrh)
11:15 Dolenja vas pri Mirni Peči 10:45 Velika Bučna vas
11:30 Hrastje pri Mirni Peči 11:00 Dolenje Kamence
11:45 Poljane pri Mirni Peči 11:30 Gorenje Kamence
12:15 Čemše 11:45 Daljni Vrh
12:30 Šentjurij 12:15 Hudo
12:45 Hmeljčič 12:30 Muhaber
12:45 Potočna vas
Sreda, 3.6.2020 Četrtek, 4.6.2020
Ura Lokacija Ura Lokacija
08:00 Lešnica 08:00 Lutrško selo
08:15 Jelše pri Otočcu 08:15 Gorenje Kronovo
08:30 Črešnjice 08:30 Dolenje Kronovo
08:45 Dolenje Grčevje 09:00 Bela Cerkev
09:00 Herinja vas 09:30 Družinska vas
09:15 Paha 10:00 Strelac
09:30 Vrh pri Pahi 10:15 Orešje (Vašnce)
10:00 Štravberk 10:45 Vinica
10:30 Žaloviče 11:15 Šmarješke Toplice (Prinovec)
11:00 Koglo 11:30 Šmarješke Toplice (Vdovč)
11:15 Sela pri Zburah 12:00 Šmarješke Toplice (Zoran)
11:30 Radovlja 12:30 Brezje (romsko naselje)
12:00 Gorenja vas pri Šmarjeti 13:00 Veterina Novo mesto
12:15 Šmarjeta
12:45 Brezovica
Petek, 5.6.2020 Ponedeljek, 8.6.2020
Ura Lokacija Ura Lokacija
08:00 Klevevž 08:00 Stranje
08:15 Čelevec 08:15 Tomažja vas
08:30 Zalog 08:30 Dobruška vas
09:00 Zbure 08:45 Dolenja Stara vas
09:30 Male Poljane 09:15 Osrečje
09:45 Velike Poljane 10:15 Škocjan
10:15 Klenovik 10:45 Stara Bučka
10:45 Zagrad 11:00 Hrastulje
11:15 Goriška vas 11:15 Zavinek
11:30 Zloganje 11:30 Grmovlje
12:00 Gorenje Dole 12:00 Hudenje
12:15 Dolenje Dole 12:15 Čučja Mlaka
12:45 Jelendol 12:30 Dobrava
Torek, 9.6.2020 Sreda, 10.6.2020
Ura Lokacija Ura Lokacija
08:00 Dolenje Mokro Polje 08:00 Čadraže
08:30 Polhovica 08:15 Gorenja Gomila
08:45 Pristava 08:30 Prapreče
09:00 Gorenje Mokro Polje 08:45 Dolenje Gradišče
09:15 Zapuže 09:15 Gorenja Brezovica
09:30 Tolsti Vrh 10:15 Vrh
10:00 Orehovica 10:45 Dobravica
11:00 Gorenja Stara vas 11:00 Razdrto
11:30 Loka 11:30 Šmalčja vas
11:45 Gorenji Maharovec 12:00 Mihovica
12:00 Dolenji Maharovec 12:15 Roje
12:30 Gorenje Gradišče 12:45 Drama
Četrtek, 11.6.2020 Petek, 12.6.2020
Ura Lokacija Ura Lokacija
08:00 Hrvaški Brod 08:00 Cerov Log
08:15 Zameško 08:15 Mihovo
08:30 Mršeča vas 08:30 Gorenje Vrhpolje
08:45 Čisti Breg 09:00 Dolenje Vrhpolje
09:00 Šentjakob 09:15 Žvabovo
09:15 Groblje 09:30 Šmarje
10:00 Ostrog 10:00 Dolenja Brezovica
10:15 Gruča 10:45 Vratno
10:30 Ledeča vas 11:00 Sela
10:45 Brezje 11:30 Javorovica
11:00 Imenje 12:00 Veliki Ban
11:15 Dolenja Stara vas 12:15 Vrbovce
12:00 Šentjernej 12:30 Volčkova vas
Ponedeljek, 15.6.2020 Torek, 16.6.2020
Ura Lokacija Ura Lokacija
08:00 Brezova Reber 08:00 Stavča vas
08:30 Veliki Lipovec 08:30 Lašče
09:00 Ajdovec 09:00 Lopata
09:30 Podlipa 09:30 Sela (Hinje)
10:00 Srednji Lipovec 09:45 Vrh (Hinje)
10:30 Trebča vas 10:15 Visejec
10:45 Sadinja vas 10:45 Ratje
11:00 Vinkov Vrh 11:15 Prevole
11:30 Dvor 11:30 Žvirče
12:15 Gornji Kot 12:00 Pleš
12:30 Dolnji Kot 12:15 Hinje
Sreda, 17.6.2020 Četrtek, 18.6.2020
Ura Lokacija Ura Lokacija
08:00 Podgozd 08:00 Prapreče
08:30 Jama 08:30 Vrhovo
09:00 Veliko Lipje 08:45 Gornji Križ
09:15 Malo Lipje 09:15 Šmihel
09:30 Gradenc 09:45 Klečet
10:00 Plešivica 10:00 Drašča vas
10:30 Budganja vas 10:30 Dešeča vas
11:00 Žužemberk (desni breg) 11:00 Cvibelj
12:00 Zafara 11:30 Reber
12:30 Žužemberk (levi breg) 12:00 Zalisec

 

VPOGLED V CENTRALNI REGISTER PSOV

za lastnike

 

Niste prepričani, kdaj morate ponovno cepiti vašega kužka proti steklini?

To lahko enostavno preverite na spodnji povezavi s spletne strani UVHVVR

TUKAJ
.

Vnesti morate le 15-mestno številko mikročipa, ki jo najdete v Potnem listu.

crp vpogled

Javni razpis

za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2019

na področju Občine STRAŽA

V letu 2019 Občina Straža sofinancira sterilizacije in kastracije mačk. Občanom nudijo sofinanciranje v višini 30 eurov za poseg, in sicer do 2 mački enega lastnika.
Za uveljavljanje pomoči morate na občini predložiti račun o opravljenem posegu in osebni dokument.
Naročite se na poseg čim prej, saj je količina javnih sredstev omejena.
Prišel je čas mačjih ženitev...


Vse informacije in VLOGO za sofinanciranje najdete TUKAJ!

razpis

SEZONA ZAJEDAVCEV SE JE ZAČELA

NexGard in NexGard spectra

Okusni priboljšek NexGard vašega psa učinkovito ščiti pred bolhami in klopi en mesec. NexGard spectra poleg tega deluje tudi na gliste in srčno glisto, kar je posebno uporabno v poletnem času!
nexgard spectra

Bravecto

Okusna tabletka, ki psa zaščiti pred bolhami in klopi za 3 mesece!
bravecto

OZNAČEVANJE ŽREBET


Vsi kopitarji v Sloveniji morajo biti veljavno označeni. Tisti kopitarji, ki so rojeni po 1.1.2016 se označijo s TRANSPONDERJEM (mikročip) in ORISOM.
Žrebeta je za označitev potrebno prijaviti v 30 dneh po žrebitvi!

Več podatkov si lahko preberete TUKAJ.

Vloga za označitev kopitarja


kobila in zrebe

DIGITALNI RTG RAZVIJALEC

 

V naši ambulanti za male živali smo rentgensko diagnostiko posodobili z nakupom sodobnega digitalnega CR razvijalca. Zelo kvalitetne RTG slikice naredimo v samo nekaj minutah.

 

rtg_razvijalec

 

POMEMBNO: REGISTRACIJA PSOV!


Zaradi nevarnosti prenosa stekline je lastništvo psov v sloveniji urejeno s posebnimi predpisi. Vsi psi morajo biti ustrezno označeni najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca starosti in pred prvo spremembo lastništva. To pomeni, da morajo biti mladiči označeni že v leglu, preden jih oddamo novemu lastniku. Za označitev in registracijo je torej dolžan poskrbeti rejec, ki ima psico z leglom!!!
Ob registraciji se psu izda tudi potni list, ki je uradni dokument, v katerega se vpiše vse podatke o psu in lastniku ter obvezna cepljenja. Vsi podatki se vnesejo v Centralni register psov. Za vse pse, rojene po 1.1.2015 je obvezen podatek za registracijo ČIP MATERE.
Psi iz tujine so že označeni in jih prijavimo v veterinarski ambulanti v roku 7 dni po uvozu. S seboj prinesite vse dokumente, ki jih potrebujete za vnos psa iz določene države. PREDEN SE ODLOČITE ZA NAKUP PSA V TUJINI, SE POZANIMAJTE, KAKŠNE ZAHTEVE MORA TAKA ŽIVAL IZPOLNJEVATI!!!
Vsi psi morajo biti prvič cepljeni proti steklini v starosti od 12 do 16 tednov.
Več podrobnosti najdete na povezavi: Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali

Ne pozabite tudi na redno cepljenje proti steklini, upoštevajte datume, ki so zapisani v potnem listu. Vsako cepljenje, ki ni opravljeno do predpisanega datuma se namreč šteje kot primarno cepljenje. To pomeni, da mora biti pes cepljen še dvakrat v razmaku 12 mesecev.

 

brina1

TERAPIJA Z MAGNETNO RESONANCO

K ponudbi naše ambulante za male živali smo z letom 2015 dodali novo storitev - terapijo z magnetno resonanco!
S pomočjo sodobne tehnologije VITA-LIFE vašim ljubljenčkom nudimo popolnoma neinvazivno in neboleče zdravljenje z dovajanjem različno sestavljenih magnetnih polj. Ker ta metoda učinkuje na prav vse telesne celice, je njena uporaba zelo široka. Posebno jo priporočamo za paciente z ortopedskimi težavami (pospešuje tudi celjenje zlomov), kožnimi obolenji (alergije), kroničnimi obolenji dihal, kužnimi boleznimi, obolenji zob,  spodbuja celjenje ran in lajša bolečine. Terapijo pa lahko uporabimo tudi kot preventivo pri izpostavljenih živalih in pomagamo izboljšati odpornost.

Priporočamo ponavljanje terapije dvakrat na teden v obdobju enega meseca. Cena mesečnega zdravljenja je 20 eur.

vita_life

Za več informacij in naročanje na magnetno resonančno terapijo pokličite tel. 07/3934 751 od 7:00 do 19:00 ure.